Đội ngũ nhân viên Trung Tâm

 

Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ:

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Trình độ:

Đại Học

Nơi làm việc:

Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ TOKYO

ĐTDĐ:

0987.936.999

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Phí Văn Giáp

Chức vụ:

Giám đốc đối ngoại

Trình độ:

Đại Học

Nơi làm việc:

Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ TOKYO

ĐTDĐ:

0971.894.999

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Tường Thị Thúy Hoa

Chức vụ:

Kế toán

Trình độ:

Đại Học

Nơi làm việc:

Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ TOKYO

ĐTDĐ:

0977.336.888

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Trương Bách Hùng

Chức vụ:

Nhân Viên  Tư Vấn

Trình độ:

Đại Học

Nơi làm việc:

Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ TOKYO

ĐTDĐ:

0989.293.392

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Phạm Thị Thanh

Chức vụ:

Nhân viên tư vấn

Trình độ:

Đại Học

Nơi làm việc:

Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ TOKYO

ĐTDĐ:

0963.58.58.59

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Đặng Văn Sơn

Chức vụ:

Giáo viên

Trình độ:

Đại Học

Nơi làm việc:

Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ TOKYO

ĐTDĐ:

0965361357

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ:

Giáo viên

Trình độ:

Đại Học

Nơi làm việc:

Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ TOKYO

ĐTDĐ:

0972.281.009

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.