Học thử Tiếng Nhật ngày 28/07/2014

MỜI HỌC THỬ TIẾNG NHẬT SƠ CẤP TẠI HƯNG YÊN

Thời gian: 18h – T2 – Ngày 28/07/2014

Đ/C: Đường 196 – Nhân Hòa – Mỹ Hào – Hưng yên

Chi tiết:

Phòng  giáo vụ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TOKYO

HOTLINE:  0977.336.888

Website: http://www.tokyo.edu.vn/

 

 

''