Thầy Kiso Sima dạy học viên TOKYO

Xin chào các bạn! - Lời đầu tiên khi Thầy Kiso bước vào lớp

 

 

Cô Tuyết - GV Tiếng Nhật hưng yên tại TOKYO phiên dịch lại giúp cả lớp

 

 

 Phòng học sôi động khi có sự tham gia giảng dạy của giáo viên bản địa

Video bài giảng mời các bạn lick vào ĐÂY

 

''