Cùng Học Thử tiếng Anh - Tiếng Nhật trong 1 tuần

Học Thử 1 tuần Tiếng Nhật và Tiếng Anh giao tiếp

 

Tiếng----------------------------------------Thời gian----------------------------Giáo Viên

 

Anh------------------------------18h-T2-Ngày 3/11/2014----------------------C.Duyên

 

Nhật-----------------------------18h-T3-Ngày 4/11/2014----------------------T.Sơn.

 

Đ/C: NGã Tư Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên

 

Đăng ký ngay: 0977.336.888

''