Thông báo cuộc thi phát triển cùng tokyo

 

Yêu Cầu:

-Các Bài đăng trên fanpage cần có link địa chỉ http://www.tokyo.edu.vn bên dưới bài viết.

Hướng dẫn đăng ký tham gia chương trình:

Điền thông tin theo mẫu dưới đây:

-         Họ Và Tên: Tạ Quang Quân

-         Quê Quán:TP.Hưng Yên

-         Năm Sinh:19xx

-         Số Điện Thoại:0165xxxxxx

-         Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Tên Địa chỉ fanpage Đăng ký tham gia cuộc thi: https://www.facebook.com/ngoaingutokyo

Mẫu Đăng ký Comment ngay bên dưới Trang WebSite

 

''